kurator: Stanisław Ruksza
CSW Kronika, Bytom │ 28.01.2017- 18.03.2017

W projekcie Mit Małego Miasta wymyślony obraz miasta przeplata się z interpretacjami historii zasłyszanych od mieszkańców małych miejscowości. Zarówno mit, jak i historie przedstawione są w formie wydawnictwa inspirowanego miejskimi gazetkami (Głos małego miasta), a także wideo, instalacji i obiektów będących efektem dosłownego, ale i symbolicznego rozbioru uniwersalnego małego miasta na części pierwsze.

Fragment narracji:

Granice Małego miasta nie są wyraźne. Zacierają się w miejscu gdzie ostatnie domy o sześciennych formach pokrytych styropianowym ociepleniem i drobnymi kamykami, ustępują miejsca polom, sztucznie utworzonym lasom i sadom. Nie wiadomo, czy nieliczne budynki ingerują w przyrodę, czy to ona pochłaniała bardziej zurbanizowane tereny. Położenie geograficzne sprzyja miastu, które przenika się z naturą i doskonale w niej kamufluje. Również mieszkańcy ukryci w jego wnętrzu pozostają niewidoczni dla zewnętrznego obserwatora. Unikają niebezpieczeństw czekających za niewidocznymi granicami, a większość z nich już dawno zapomniała o świecie istniejącym poza jego obrębem. Możliwe, że inny świat w ogóle nie istnieje. Pozwalają wchłonąć się miastu oraz otaczającej go naturze, stając się jego integralną częścią, współtworząc złożony i szczelny organizm.

 

Prace w projekcie “Mit małego miasta”:

Mit małego miasta, tekst-gazeta z opowiadaniami Macieja Chlewy, ławeczki

Herb miejski, beton konstrukcyjny 110 x 80 x 30 cm, waga ok. 200kg

Kostka, kostka behaton, fragmenty kregów szyjnych [c3-c6] artysty

Osłupienie, HD video 3`30”

Historia furtki, stalowa furtka, 140×100 cm

Wykładzina, instalacja, wykładzina dziecięcia, gruz budowlany, 500×300 cm

Pożegnanie z małym miastem, videoinstalacja, 2017, HD video 5` 44”

Historia Grzybiarza, obiekty, ołów, HD video 1`30”